Clean Coaching

O Clean Coaching…

 • Clean Language, Modelowanie Symboliczne i Emergent Knowledge (Wiedza Emergentna) to zespół technik, które zawdzięczamy nowozelandzkiemu terapeucie Davidowi Grove. Stworzone przez niego podejście do pracy z klientem niezwykle skutecznie ułatwia proces zmian.
 • Zadaniem Coacha Clean jest stworzyć warunki, w których Klient zagłębia się wewnątrz siebie i uczy się samodzielnie znajdować odpowiedzi na nurtujące go zagadnienia. Coach staje się katalizatorem tego procesu i dlatego nazywa się go Facylitatorem. Specyfika pracy Facylitatora Clean polega na minimalnej ingerencji w proces i język Klienta, dlatego czasem nazywamy się ‘znikającymi Coachami’.
 • Techniki Clean cieszą się rosnącym, międzynarodowym zainteresowanie, od kiedy zostały zaproponowane szerokiemu gronu odbiorców zajmujących się szkoleniami, warsztatami, coachingiem, terapią. Służą w codziennej pracy z ludźmi coachom, trenerom, psychologom, pedagogom, menedżerom, nauczycielom, konsultantom.

Korzyści ze stosowania Clean Coaching w pracy z Klientami…

Korzyści dla Klienta płynące ze stosowania narzędzi Clean to między innymi:

 • przełamanie nieaktualnych, nieskutecznych sposobów rozumowania,
 • pobudzenie kreatywności,
 • lepsze zrozumienie siebie dzięki dostępowi do głębokich oraz nieznanych treści,
 • ciekawość, zaskoczenie a nawet zachwyt, kiedy informacje płynące z nieświadomości nadają nowy sens jego doświadczeniom,
 • momenty olśnienia, gdy wszystkie elementy informacji układają się w zrozumiałą całość.

Na poziomie pracy grupowej podejście Clean umożliwia:

 • obudzenie zaangażowania i grupowej świadomości,
 • rozwój inteligencji kolektywnej,
 • głębsze poznanie wzajemnych motywacji, idei, potrzeb.