Clean Language

Czym jest Clean Language?

Clean Language jest pozornie łatwą techniką operowania zbiorem zaledwie dwunastu prostych pytań. Jej celem jest inspirowanie rozmówcy do poszukiwania odpowiedzi zgodnie z jego własnymi ścieżkami myślenia.

W praktyce operowanie pytaniami Clean wymaga od facylitatora złożonych umiejętności:

  • dobierania właściwego pytania do pojawiającej się treści,
  • używania wyłącznie słów klienta i odzwierciedlania niewerbalnych przekazów,
  • odpowiedniego modulowania głosu,
  • a także bycia w uważnym dialogu z klientem.

To wszystko razem składa się na kompetencję pracy z Clean Language.

Do czego służy Clean Language?

Clean Language powstało jako narzędzie do prowadzenia pogłębionego dialogu z klientem posługującym się metaforami. Dzięki neutralności Pytań Clean możliwe jest inspirowanie drugiej osoby do odkrywania wewnętrznych treści poprzez metaforę bez wpływania na nie własnymi definicjami, założeniami czy strategiami rozumowania.

Clean Language ma również zastosowanie w innych formach rozwojowego dialogu oraz prowadzenia wywiadów (m.in. w ramach działań HR, w badaniach), nawet jeśli pytania nie są stawiane do elementów metafory. Technika pozwala wtedy na precyzyjne określenie rozumienia omawianego pojęcia, problemu itd.

Jak działa Clean Language?

Na technikę Clean Language składają się pytania Clean oraz sposób ich stawiania. Konstrukcja pytań jest specyficzna, gdyż mają przywołać treść klienta w niezmienionej formie, bez interpretacji czy ingerencji facylitatora, oraz pokierować uwagę na nowy jej aspekt.

Pytania Clean są:

  • konkretne – odwołują się do jasno wskazanego elementu metafory,
  • minimalistyczne – mają jasną i prostą strukturę, bez dodatkowych zwrotów czy ozdobników,
  • bezpośrednie – komunikowane wprost i kierujące uwagę na konkretny obszar.

Sposób stawiania pytań Clean obejmuje:

  • modulowanie głosu,
  • tempo,
  • używanie słów klienta.

Jakie są pytania Clean?

Rodzaj pytania X, Y: elementy metafory
Atrybuty Jakiego rodzaju X jest to X?
Czy jest coś jeszcze X?
Lokalizacja Gdzie jest X?
Metafora Kiedy [powtórzenie wypowiedzi], to jest jak co?
Relacja Czy jest relacja między X a Y?
Kiedy X, co się dzieje z Y?
Czas Co się dzieje zanim X?
Co się dzieje po X?
Źródło Skąd może się wziąć X?
Intencja Czego X chce, żeby się stało?
Warunki Czy X to może?
Czego potrzeba, żeby stało się X?

Jak powstał Clean Language?

Technika Clean Language została wypracowana w latach 80. przez nowozelandzkiego terapeutę Davida Grove’a. Pracował on z pacjentami borykającymi się z traumami, w tym z żołnierzami oraz ofiarami przemocy seksualnej. Grove zauważył, że jego klienci odnajdują łatwość mówienia o traumatycznych doświadczeniach, kiedy ubierają je w kategorie metafory. Jednocześnie chciał uniknąć tendencji, którą obserwował u innych terapeutów, którzy narzucali pacjentom własne strategie leczenia.

Grove szukał zatem takiego sposobu stawiania pytań, które pomagałyby drugiej osobie samodzielnie dotrzeć do sedna sprawy i odkryć, w jaki sposób rozumie i przeżywa dany problem – bez przemycania własnych treści czy innych form zaburzania tego procesu. W ten sposób wypracował zestaw pytań opartych na specyficznej strukturze gramatycznej, w których wiernie powtarza się słowa klienta, prowadząc uwagę ku jego własnym treściom.

Podczas gdy David był eksperymentatorem, spisanie pytań Clean oraz pierwsze zastosowanie nazwy Clean Language zawdzięczamy współpracującym z Davidem terapeutom, Penny Tompkins i Jamesowi Lawleyowi.

David John Grove – twórca Clean Leanguage

Nowozelandzki psychoterapeuta (1950-2008)

djg2

Jego psychoterapeutyczne podejście, doświadczenie i styl spowodowały, iż stał się jednym z najbardziej pomysłowych i nowatorskich w swojej dziedzinie specjalistów.

W latach 80 rozwinął kliniczne metody pracy z pacjentami tak, by móc pomóc im uporać się z ich traumatycznymi wspomnieniami, a w szczególności tymi powiązanymi z nadużyciami w dzieciństwie, gwałtami i kazirodztwem.

Zdał sobie sprawę, iż duża ilość pacjentów naturalnie opisywała swoje przeżycia za pomocą metafor i odkrył, że kiedy stawiał im pytania używając ich dokładnych słów, ich postrzeganie traumatycznych przeżyć zaczynało się zmieniać. To właśnie to spostrzeżenie doprowadziło go do opracowania Clean Language, sposobu zadawania pytań do metafor pacjentów, nigdy ich nie „zanieczyszczając” ani deformując.

Początkowo David Grove specjalizował się w „uzdrawianiu dziecka wewnętrznie zranionego”. Odtąd, jego zainteresowania się rozszerzyły, aż do włączenia w swoją praktykę zachowań niewerbalnych, przestrzeni percepcyjnej a także uzdrawiania trans-pokoleniowego.

djg1

Rozwinął wiele nowych idei i kreatywnych metod, które do tej pory nieustannie inspirują i fascynują. Opracował i rozwinął Clean Space, metodę, która wzmacnia efekt Clean Language, opierając się na efekcie terapeutycznym przestrzeni, oraz Emergent Knowledge, który przedstawia główne założenia emergencji, czyli powstawania jakościowo nowych form i zachowań z oddziaływania między prostszymi elementami.

David zmarł przedwcześnie na atak serca w wielu 58 lat. Doczekał się i wykształcił wielu swoich uczniów, którzy rozpowszechniają Clean Language na świecie. W Polsce jest to Bożena Pieskiewicz wraz z zespołem certyfikowanych facylitatorów clean.

Tłumaczenie na podstawie cleanlanguage.fr Beata Marciniak