Modelowanie Symboliczne

Czym jest Modelowanie Symboliczne

Modelowanie Symboliczne jest modelem praktyki rozwojowej z metaforą, wykorzystującym technikę Clean Language. Model ten porządkuje proces dialogu z metaforą, tworząc przestrzeń dla klienta do rozwinięcia swoich metafor oraz pogłębienia procesu poznania siebie.

Modelowanie Symboliczne wykorzystuje to, że dzięki zastosowaniu Clean Language metafora klienta ujawnia pewien aspekt jego wewnętrznego świata: sposób rozumienia danego zagadnienia. Dzięki rozbudowaniu tego w postaci pejzażu metaforycznego powstaje mapa, która pokazuje klientowi wierny obraz jego sposobu myślenia, przeżywania, przekonań czy wartości. Takie szerokie, a zarazem głębokie wejrzenie pozwala na stworzenie własnych rozwiązań i planu działania.

Sednem tego podejścia jest to, że klient dokonuje rozwoju nie wobec zewnętrznego, gotowego modelu, tylko stanowi model sam dla siebie, dostraja się do wewnętrznego świata wartości i tożsamości.

Do czego służy Modelowanie Symboliczne?

Dzięki modelowaniu symbolicznemu facylitator wspiera klienta w poszerzaniu spojrzenia i pogłębianiu zrozumienia jego problemu. Dzięki zorganizowanemu procesowi w kolejnych etapach pomaga klientowi w ustaleniu celu do osiągnięcia podczas sesji, wyjawieniu metafory, rozbudowania jej w postaci pejzażu metaforycznego oraz doprowadzenia do wyjawienia metaforycznych rozwiązań.

Jak powstało Modelowanie Symboliczne?

Po raz pierwszy praktykę Modelowania Symbolicznego wdrożył David Grove w ramach swoich eksperymentalnych warsztatów z użyciem Clean Language. Spisanie i opracowanie podejścia jako modelu zawdzięczamy terapeutom Penny Tompkins i Jamesowi Lawley’owi. Towarzyszyli oni Davidowi podczas jego sesji i przełożyli swoje obserwacje na podejście metodologiczne. Zebrali pytania Clean, których używał David w pracy z metaforą i usystematyzowali ich wykorzystanie do prowadzenia sesji terapeutycznych.