Clean Coaching

Clean Coaching jest nowatorską metodą wspierania rozwoju osób indywidualnych, grup i zespołów. Polega na pracy z metaforą przy użyciu techniki Clean Language, która pozwala odkrywać wewnętrzny świat klienta bez narzucania mu własnych pojęć, perspektyw czy wartości. Metoda ta oparta jest na autorskim Modelu Dwóch Półkul Myślenia, który nadaje jej spójną strukturę. Pozwala on na pogodzenie głębokiej indywidualnej praktyki z wglądami w siebie z coachingowymi ramami: pracą na konkretnym celu oraz dążeniem do przełożenia efektów na konkretne rozwiązania i działania.

Fundamentem Clean Coachingu jest etyka Clean zakładająca zaufanie coacha do klienta i procesu coachingowego; neutralność pytań i postawy; akceptację treści, jakie pojawiają się podczas praktyki; oraz minimalizm w prowadzonym dialogu.

Kto stworzył Clean Coaching?

Clean Coaching, w formie proponowanej w ramach Clean Coaching Polska stworzyła Bogena Pieśkiewicz. W 2010 roku postanowiła przełożyć swoją wiedzę, umiejętności w obszarze praktyk Clean na doświadczenia w pracy z przedsiębiorstwami w ramach coachingu. Zaproponowała swój autorski Model Dwóch Półkul Myślenia i związane z nim narzędzia jako fundament coachingowej orientacji.

Twórcą techniki Clean Language oraz metod Clean Space i Emergent Knowledge jest nowozelandzki terapeuta David Grove. Jego uczniowie i współpracownicy, Penny Tompkins i James Lawley, opisali metodę Modelowania Symbolicznego. Bogena Pieśkiewicz poznała od nich metodologie Clean w oryginalnej formie w ramach warsztatów organizowanych we Francji i dostosowała je do potrzeb pracy coachingowej organizacji i klientów indywidualnych.

Jaka jest rola Clean Coacha?

W przeciwieństwie do innych nurtów coachingu, Clean Coach nie dąży do zadania „mocnego pytania” i wykorzystania okazji do zmiany sposobu myślenia klienta. Pytania Clean Language zapewniają prowadzącemu sesję nieinwazyjną i niedyrektywną postawę. Pozwala to klientowi na skupienie się na swoim wewnętrznymi świecie, dokonywanie wglądów i sięganie po nieuświadomioną dotąd wiedzę i mądrość.