O nas

Clean Coaching Polska…

…to sieć różnorodnych osobowości, które łączy wola wzajemnego rozwijania się i towarzyszenia w procesach zmian ludziom, grupom i organizacjom.

To również marka powstała z inicjatywy Bogeny Pieskiewicz – polsko- i francuskojęzycznej wiodącej trenerki Clean, propagatorki tej metody w Polsce i autorki książki „Manuel de Clean Coaching” (2016, France), w której prezentuje podejście Clean oraz autorski model dwóch półkul.

Naszą ambicją jest…

…wprowadzenie polskiego odbiorcy w świat Clean Coaching. Znajdziecie w nim:

Jesteśmy grupą facylitatorów stosujących metody pracy zainspirowane przez nowozelandzkiego terapeutę Davida Grove’a – twórcę Clean Language. Aktualnie zespół liczy dziesięciu certyfikowanych facylitatorów oraz dwoje trenerów Clean.

 W jaki sposób realizujemy naszą misję i wizję?

 • Tworzymy przestrzeń dla różnorodności wspierając praktyków Clean w aplikacji podejścia na różnych polach działania (coaching, szkolenia, warsztaty, praca z ciałem, doradztwo, superwizja, …).
 • Zapewniamy jakość praktyki coachingowej oraz szkoleń realizowanych przez facylitatorów Clean dzięki:
  • jednolitym standardom definiującym w jaki sposób nabywane są i przedłużane kompetencje Clean (opisanym w Ścieżce Nabywania Kompetencji Clean Coaching Polska);
  • organizowaniu działań rozwojowych dla facylitatorów i osób będących w trakcie nauki podejścia Clean (master class, superwizje, mentoring, okazja do praktykowania);
  • systemowi akredytacji i rekomendacji szkoleń z podejścia i warsztatów prowadzonych metodą Clean.
 • Promujemy podejście Clean na gruncie edukacji formalnej (szkoły, uczelnie), w instytucjach oraz organizacjach komercyjnych i społecznych. Przybliżamy polskiemu odbiorcy praktyczne podejście Clean w formie warsztatów, spotkań w klubach (coachów, trenerów itp), na konferencjach (branżowych, naukowych) i forach profesjonalistów (np. Coachowisko).
 • Realizujemy szkolenia uczące pracy metodami Clean coachów, trenerów, terapeutów, nauczycieli, menedżerów, konsultantów… Uczestnicy nabywają umiejętności korzystania z takich narzędzi jak: Clean Language, Modelowanie Symboliczne, Emergent Knowledge (EK).
 • Publikujemy teksty wprowadzające w metodologię Clean Coachingu i przedstawiające doświadczenia praktyków oraz ich klientów w sieciach społecznościowych i na oficjalnej stronie cleancoaching.eu. Publikując treści na zagranicznych poświęconych Clean Coaching wzmacniamy miejsce Polski w europejskiej sieci praktyków Clean.
 • Zacieśniamy więzi z osobami praktykującymi Clean Coaching na całym świecie poprzez wymianę doświadczeń oraz uczestniczenie w wydarzeniach międzynarodowych.