Czytelnia

[link_button link=”https://cleancoaching.eu/czytelnia/artykuly/” size=”small” color=”#f68622″ align=”left”]Artykuły o Clean Coaching[/link_button]

[link_button link=”https://cleancoaching.eu/czytelnia/manuel_cc/” size=”small” color=”#f68622″ align=”left”]Mini-artykuły Manuel de Clean Coaching[/link_button]

 

 

O Clean Coaching

slideClean Language i Modelowanie Symboliczne – są to nowe techniki stosowane w prowadzeniu coachingu, które niezwykle skutecznie ułatwiają proces zmian i znacznie ograniczają ingerencję coacha w świat klienta. Zostały ostatnio zaproponowane szerszej publiczności w formie szkoleń, terapii i pracy z grupami oraz organizacjami.

Clean Coaching rozwinął się na bazie Clean Language i połączył ze sobą późniejsze prace Davida Grove’a, które zostały ujęte pod nazwą Emergent Knowledge (Clean Space, potęga liczby 6…). Podejście Clean pozwala przełamać utarte, nieskuteczne i niedostosowane do rzeczywistości sposoby rozumowania. Umożliwia dostęp od nowych źródeł informacji wewnętrznej, ożywia kreatywność i pozwala klientowi na głębsze zrozumienie samego siebie.

Clean Coaching jest praktykowany od ponad 15 lat w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii, Rosji, USA, Nowej Zelandii, Australii. Do Polski w 2010 roku wprowadziła go Bogena Pieskiewicz – uczennica Davida Grove, działająca na rynku międzynarodowym trenerka, mentorka i superwizorka Clean.


Praca z Metaforą Osobistą

Clean coaching pracuje z metaforą osobistą klienta. To taka metafora, która odzwierciedla indywidualne przekonania, wyraża nasze trudności, wyjawia oczekiwania, określa w czym widzimy problem. Potrafi też uchwycić wymykające się językowi i racjonalnemu umysłowi uczucia oraz emocje. Od kiedy w coachingu stosujemy Clean Language, możemy pracować bezpośrednio z nieświadomymi treściami świata wewnętrznego, odzwierciedlanymi w metaforze osobistej.

Clean Language jest techniką zadawania pytań, która rozszerza możliwości rozwoju w oparciu o nasze metafory osobiste. Metafory mogą się rozwijać w dynamiczny pejzaż metaforyczny, ujawniający cenne informacje o schematach postępowania i myślenia. Umiejętne pokierowanie pytaniami pozwala dostrzec metaforyczne rozwiązania – te zaś inspirują zmianę i konkretne działanie.

clean_paryz2Coach – Facylitator

W podejściu Clean coach przyjmuje postawę neutralną, w której nie radzi i nie wpływa na klienta. Odgrywa rolę facylitatora i stosuje narzędzia Clean, które nie tylko chronią od narzucania własnych metafor, ale prowadzą również do zmian w metaforach klientów.

Facylitator jako aktywny świadek prowadzi klienta do reorganizacji procesów związanych z percepcją, analizą przyczynową i wnioskowaniem, ułatwiając mu zrozumienie własnych pobudek, potrzeb, barier, motywacji i mniej lub więcej odległych przyczyn swoich ograniczeń. Ogranicza swoje interwencje do minimalistycznych wskazówek i pytań Clean opierając się na przesłance, że to klient jest ekspertem w tworzeniu i rozwiązywaniu problemów. Unika doradzania i jest przekonany, że zmiana nastąpi w sposób naturalny i w odpowiednim dla klienta czasie.

 

[link_button link=”https://cleancoaching.eu/czytelnia/artykuly/” size=”small” color=”#f68622″ align=”left”]Artykuły o Clean Coaching[/link_button]

[link_button link=”https://cleancoaching.eu/czytelnia/manuel_cc/” size=”small” color=”#f68622″ align=”left”]Mini-artykuły Manuel de Clean Coaching[/link_button]