Facylitatorzy Clean

Poniżej znajdziecie informacje o osobach certyfikowanych do pracy z Clean Coaching w Polsce wraz z poziomami uprawnień oraz danymi kontaktowymi.

Posiadają uprawnienia do prowadzenia sesji indywidualnych lub zespołowych* w oparciu o metodę Clean Coaching:

* Specjalizacja indywidualna i zespołowa została wprowadzona w Clean Coaching Polska w 2016 roku.

Posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń podstawowych i certyfikacyjnych Clean:

Posiadają uprawnienia do prowadzenia licencjonowanych warsztatów wprowadzających:

Posiadają uprawnienia do prowadzenia mentoringu w oparciu o metodę Clean Coaching:

Posiadają uprawnienia do prowadzenia superwizji w oparciu o metodę Clean Coaching: