Ścieżka Nabywania Kompetencji Clean Coaching Polska

Ścieżka Nabywania Kompetencji Clean daje polskim coachom, trenerom, doradcom, nauczycielom możliwość poznania i certyfikacji w zakresie pracy metodą Clean. Mam nadzieję, że będzie to dla nich – podobnie jak dla mnie – okazja nie tylko do zdobycia skutecznego, nowego narzędzia pracy ale także do własnego, głębokiego rozwoju.

– Bogena Pieskiewicz

 

Opracowana we współpracy z Francuskim Instytutem Zarządzania IFM-FONCTION2 Ścieżka Nabywania Kompetencji Clean Coaching Polska definiuje:

  • poziomy kompetencji Clean Coaching Polska wraz z dodatkowymi specjalizacjami i rolami,
  • sposób certyfikacji,
  • wymagania związane z certyfikacją dla każdego poziomu kompetencji,
  • wymagania związane z przedłużaniem certyfikatu, w tym formy doskonalenia organizowane przez Clean Coaching Polska.

Poziomy kompetencji CCP

 

Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje na temat Ścieżki Nabywania Kompetencji. Pełna wersja zawierająca precyzyjne wytyczne i wymagania jest udostępniana osobom, które biorą udział w procesie certyfikacji.

Jeśli chcesz wejść na drogę Clean – skontaktuj się z nami: clean.coaching.polska@gmail.com.