Kurs Facylitator Clean

facylitatorKurs Facylitator Clean Coaching uzupełnia kompetencje Praktyka i daje możliwość uzyskania certyfikacji w wybranej specjalizacji (indywidualnej lub zespołowej) w zależności od ukończonego kursu Praktyka.

Trwa 60 godzin:

 • 4 spotkania x 14 godzin
 • 4 godziny mentoringu pomiędzy spotkaniami

i kończy się uzyskaniem ’Certyfikatu Facylitatora Clean Coaching’ ze wskazaniem specjalizacji.

Cykl Facylitator Clean Coaching obejmuje zaawansowane narzędzia Clean:

 • Opór i zmiana
 • Clean Space
 • Emergent Knowledge
 • Praktyka i certyfikacja

[accordiancontainer id=”ske_container8″ effect=”1″ togacc=”0″ hoverpause=”0″ itemno=”1″ autoplay=”0″] [accwrap] [acctitle]Opór i zmiana[/acctitle] [acccontent]

Każda zmiana łączy się z utratą czegoś, np. utratą tożsamości lub korzyści z istniejącej sytuacji lub relacji. Kiedy klient ma wrażenie, że znajduje się w sytuacji bez wyjścia, metafora przedstawia powtarzający się schemat (konflikt, dylemat, sytuacja bez wejścia itd.) i ułatwia pokonanie blokad w myśleniu.

Pytania Clean pozwalają skierować uwagę klienta na niedoceniane przez niego aspekty jego wewnętrznych doświadczeń. Prowadzą go do rozpoznania przeszkód, powielanych schematów, ale także zasobów. Klient dowiaduje się, że ograniczający go schemat można zmienić. Metaforyczny pejzaż staje się psychoaktywny, kiedy znalezione na płaszczyźnie metaforycznej rozwiązanie można przełożyć na konkretne działania, które pozwolą osiągnąć cele w życiu zawodowym i osobistym.

Facylitator ma zaufanie do procesu: wierzy, że klient podąży właściwą dla siebie drogą i znajdzie rozwiązania, korzystając z zasobów, którymi dysponuje. Klient sam decyduje kiedy jest na to gotowy i dokąd chce dojść drogą zmiany.

Program:

 • Rysowanie metafory która odzwierciedla problem
 • Rozpoznanie wzorca oporu: konflikt, dylemat, impas, paradoks, podwójne wiązanie
 • Eksploracja pejzażu metaforycznego w poszukiwaniu przyczyn blokad
 • Rozwiązanie droga nowej metafory, która wprowadza myślenie systemowe
 • Przełożenie wglądu metaforycznego na konkretne zmiany
 • Wdrażanie w życie

[/acccontent] [/accwrap] [accwrap] [acctitle]Clean Space – praca w przestrzeni[/acctitle] [acccontent]

Clean Space wykorzystuje fizyczną przestrzeń jako dostęp do tego co się mieści w umyśle. Przemieszczanie się z miejsca do miejsca aktywuje informacje z „pola” w nas i wokół nas. W pewnym momencie pojawia się struktura systemu, z której wynika zrozumienie jego mechanizmów i olśnienie „Acha-wiem!”

Szkolenie dedykowane jest nie tylko: coachom, trenerom, konsultantom HR, ale i pedagogom, psychoterapeutom oraz osobom profesjonalnie zajmujących się rozwojem indywidualnym i organizacyjnym (w NGO, instytucjach i firmach).

Podczas warsztatu dowiesz się, jak:

 • wykorzystywać przestrzeń do pracy rozwojowej z klientem;
 • wspierać klienta w przekładaniu wiedzy pozyskanej z praktyki w plan działania;
 • pracować techniką Clean Space z indywidualną osobą i z grupą;
 • włączyć Clean Space do swojej praktyki rozwojowej.

David Grove pokazał jak pracować z procesem zbierania informacji ze świata wewnętrznego i zewnętrznego. Poprzez uporządkowanie i wzmocnienie wglądu pojawia się zorganizowana wiedza jako przebłysk „Acha-wiem!”. David nazwał to Emergent Knowledge (wiedza emergentna), w skrócie EK. Kiedy tworzył techniki EK: Clean Space, EK: Projekt, Potęga liczby 6. Inspirował się przy tym zarówno badaniami naukowymi, jak i tradycjami uzdrawiania wg starożytnych Greków i Maorysów („whakapapa”).

Program:

 • Systemowa koncepcja Pracy z polem – Model ABCD
 • Minimalistyczny styl facylitacji: zespół dyrektyw i pytań
 • Facylitacja indywidualna – Clean Space I.
 • Facylitacja zespołowa – Clean Space Lite II.
 • Rola i etyka facylitatora Clean Space

Metoda Clean Space może być łatwo włączona do innych metodologii, może być wykorzystana do rozwiązywania problemów, stymulowania kreatywności, jako sposób przygotowania się do egzaminów, w rozwiązywaniu konfliktów i negocjacjach oraz w pracy z grupami.

[/acccontent] [/accwrap] [accwrap] [acctitle]Emergent Knowledge[/acctitle] [acccontent]

Clean Coaching Polska zaprasza na warsztat poświęcony Emergent Knowledge (Wiedzy Emergentnej, w skrócie EK) i pracy nad Projektem. Zapoznamy się z protokołem w takiej formie, jaką stworzył David Grove, twórca metody Clean na swoim ostatnim warsztacie w listopadzie 2007 r. w Normandii. David zmarł w styczniu 2008 r. i jest pochowany z domu przodków w Nowej Zelandii.

Szkolenie dedykowane jest nie tylko: coachom, trenerom, konsultantom HR, ale i pedagogom, psychoterapeutom oraz osobom profesjonalnie zajmujących się rozwojem indywidualnym i organizacyjnym.

Program:

 • Przedstawienie projektu w formie dowolnej metafory wizualnej
 • Retrospektywa sukcesów i porażek w dotychczasowych projektach
 • Rozpoznanie własnych źródeł motywacji i związanej z tym energii
 • Analiza systemowa: osoby, środki i okoliczności wspierające lub hamujące realizacje projektu
 • Plan realizacji projektu
 • Inteligencja kolektywna w pracy nad projektami

[/acccontent] [/accwrap] [accwrap] [acctitle]Praktyka i certyfikacja[/acctitle] [acccontent]

Moduł opaty jest ma modelu ewaluacji partycypacyjnej Clean Coaching. Kluczowym elementem jest wzajemne uczenie się, inspiracja i doskonalenie praktyki. Stosowane są w nim elementy mentoringu, interwizji i superwizji towarzyszącej.

Spotkanie prowadzone jest zgodnie z procesem grupy – formy i warunki dostosowane są do potrzeb uczestników. W trakcie ćwiczeń i zajęć odbywa się także praca nad zasadami etycznymi obowiązującymi praktyków i facylitatorów Clean.

Podczas spotkania Uczestnicy:

 • prezentują swój warsztat w ramach sesji '1 na 1′ lub zespołowej (w zależności od specjalizacji),
 • otrzymują wielowymiarowe informacje zwrotne od grupy,
 • mają możliwość ponownej weryfikacji kompetencji,
 • opracowują lub modyfikują Indywidualny Program Rozwoju.

Całość procesu ukierunkowana jest na:

 • potwierdzenie posiadania kompetencji Facylitatora Clean Coaching (i uzyskanie certyfikatu)
 • oraz pogłębienie umiejętności wykorzystywania podstawowych i zaawansowanych narzędzi i metod pracy zgodnie z etyką i zasadami Clean.

[/acccontent] [/accwrap][/accordiancontainer]

 

Aspekty formalne

Godziny: 1 dzień 10.00-17.30, 2 dzień 9:00 – 16:30

Zapraszamy na poranną kawę i ciasteczka od 9.30.

Miejsce: zapraszamy do kalendarza szkoleń

Cena 1 warsztatu: 1850 zł brutto

Jeśli płatność jednorazowa jest dla Ciebie wyzwaniem – pisz, dzwoń. Ustalimy obustronnie korzystne rozwiązanie 🙂

Na potwierdzenie zgłoszenia do każdego z modułów przedpłata 400 PLN po potwierdzeniu zapisu przez organizatora. Cena obejmuje udział w warsztacie, serwis kawowy, lunch, materiały szkoleniowe, zaświadczenie.

 

Daty szkoleń wraz z pozostałymi wydarzeniami i spotkaniami znajdziesz w naszym kalendarzu.