Warsztaty wprowadzające

„Warsztat był dla mnie jak rejs po rzece… jak czysta podróż w górę, w dół i w poziomie i w głąb… jak górski strumień… Dał mi mocny wgląd w siebie i nową energię do działania… nowe narzędzie, nowy język, poszerzenie świadomości, inspirację… odpowiedź oraz energię – wychodzę gotowa do działania i spokojna” – mówią Uczestnicy.

A z czym dla siebie Ty chciał(a)byś wyjść?

Metafora jest kluczem do poznania. Zadaniem coacha-facylitatora w Clean Coachingu jest ułatwienie klientowi znalezienia takiej metafory, która najlepiej wyraża jego sposób myślenia oraz związane z nim uczucia i emocje. Clean Coach ułatwia proces w którym klient tworzy własną metaforę.

Rozwijanie metafory przez pytania należące do języka metafory (tzw. Clean Language) prowadzi nie tylko do lepszego zrozumienia siebie i innych. W kontekście coachingu oraz innych metod pracy rozwojowej metafora okazuje się katalizatorem zmian ponieważ:

 • pozwala spojrzeć na nurtujący temat z komfortowej perspektywy,
 • daje wgląd w ograniczenia, niepokoje i źródła motywacji,
 • prowadzi do znalezienia rozwiązań w oparciu o własne zasoby,
 • pomaga integrować indywidualne spostrzeganie świata, sytuacji, problemu,
 • inspiruje konkretne działanie i przekłada się na plan akcji.

Zmiana pojawia się jako naturalna konsekwencja reorganizacji w sposobie myślenia.

Zapraszamy na trzy warsztaty, które są 1-dniowym wprowadzeniem do Clean Coaching, okazją do praktycznego poznania metody oraz doświadczenia jej na sobie:

 • Clean Coaching w pracy indywidualnej: Podróż z metaforą osobistą
 • Clean Coaching w pracy z zespołami: Współpraca z metaforą
 • Clean coaching w pracy z rozwiązaniem: Poszukiwanie rozwiązań z metaforą

[accordiancontainer id=”ske_container8″ effect=”1″ togacc=”0″ hoverpause=”0″ itemno=”1″ autoplay=”0″] [accwrap] [acctitle]Podróż z metaforą osobistą[/acctitle] [acccontent]

Warsztat jest okazją do doświadczenia na sobie podejścia Clean Coaching, posmakowania go przez eksplorację własnych metafor oraz popracowania nad własnym celem rozwojowym.

W trakcie warsztatu:

 • poznasz swoją metaforę osobistą,
 • zobaczysz, jak Twoja metafora osobista wpływa na Twoje działania i wybory,
 • doświadczysz, jak metafora może prowadzić do zmiany,
 • zobaczysz nowy model praktyki rozwojowej.

Spotkanie skierowane jest do:

 • coachów, konsultantów HR, trenerów, pedagogów, terapeutów oraz osób zajmujących się zawodowo rozwojem ludzi i organizacji,
 • wszystkich osób, które chcą pogłębić zrozumienie siebie i popracować nad konkretnym celem rozwojowym.

Najbliższe terminy | Ulotka

[/acccontent] [/accwrap] [accwrap] [acctitle]Współpraca z metaforą[/acctitle] [acccontent]

Warsztat jest okazją do doświadczenia, jak wyzwolić energię wynikającą z integracji indywidualnych definicji pojęć lub sytuacji.

W trakcie warsztatu:

 • dowiesz się, jak metafora ułatwia wzajemne zrozumienie,
 • poznasz pytania Clean, które udostępniają rozwiązania metaforyczne i wspomagają przekształcenie ich w plan akcji,
 • doświadczysz, jak stworzyć metaforę wspólnego celu,
 • zobaczysz, jak współpraca w znajdowaniu metaforycznych rozwiązań prowadzi do zaangażowania w ich realizację.

Spotkanie skierowane jest do:

 • coachów, konsultantów HR, trenerów, pedagogów, terapeutów oraz osób zajmujących się zawodowo rozwojem zespołów i organizacji,
 • wszystkich osób, które chcą pogłębić zrozumienie siebie i popracować nad konkretnym celem rozwojowym.

Najbliższe terminy | Ulotka

[/acccontent] [/accwrap] [accwrap] [acctitle]Poszukiwanie rozwiązań z metaforą[/acctitle] [acccontent]

Warsztat pokazuje, jak używać logiki myślenia metaforycznego: jak stosować analogie do znajdowania rozwiązań oraz w jaki sposób można korzystać ze wskazówek kryjących się w blokadach, by dokonać ekologicznej (spójnej z Tobą) zmiany.

W trakcie warsztatu:

 • wyjawisz metaforę osobistą, która odzwierciedla Twój sposób myślenia o sytuacji,
 • dowiesz się, co metafora osobista mówi o Twoim wewnętrznym świecie i sposobach myślenia,
 • pobudzisz współpracę dwóch półkul w pracy nad rozwiązaniami,
 • zaplanujesz konkretne zmiany w życiu.

Spotkanie skierowane jest do:

 • coachów, konsultantów HR, trenerów, pedagogów, terapeutów oraz osób zajmujących się zawodowo rozwojem ludzi i organizacji,
 • wszystkich osób, które chcą pogłębić zrozumienie siebie i popracować nad konkretnym celem rozwojowym.

[/acccontent] [/accwrap] [/accordiancontainer]

Aspekty formalne:

Godziny: 10.00-17.30

Przyjecie uczestników – kawa i herbata – od 9.30. W trakcie warsztatu przewidziana jest przerwa na lunch (we własnym zakresie).

Miejsce: w zależności od terminu szkolenia

Cena: 350 PLN

Daty szkoleń wraz z pozostałymi wydarzeniami i spotkaniami znajdziesz w naszym kalendarzu.

Uwaga! Udział w warsztatach wprowadzających nie daje uprawnień Praktyka lub Facylitatora Clean oraz prowadzenia zajęć z metody.