10.01.2018: Smaki Clean Coachingu – Clean Space w pracy z polem (Wrocław)

Wzorem dla Clean Coachingu jest terapeuta rodem z Nowej Zelandii – David Grove. Wyszedł on z założenia, że klient jest ekspertem od rozpoznawania problemów i ich rozwiazywania. Klient potrzebuje poznać siebie i sam decydować, kiedy jest gotowy do wprowadzenia zmian w swoim sposobie myślenia i postępowania. Clean Coach stara się o to, by stworzyć warunki i współpracować z procesem samo-poznania klienta.

Aby uszanować czystość procesu, Clean Coach posiada cztery niezbędne kompetencje, które można nazwać skrótowo „ZNAM”:

  • Z jak Zaufanie do procesu i sprawczości klienta
  • N jak Neutralność w stosunku do doświadczenia klienta
  • A jak bezwarunkowa Akceptacja pojawiających się w procesie treści i emocji
  • M jak Minimalizm w stosowaniu technik i pytań Clean

W skrzynce z narzędziami Clean znajdują się techniki pracy z metaforą: Clean Language, Modelowanie Symboliczne i pracy z polem: Clean Space i Emergent Knowledge.

Warsztat jest okazja do poznania tej z nich – Clean Space – która wprowadza w arkana współpracy z przestrzenią i daje możliwość posmakowania na czym polega uświadamianie sobie własnej wiedzy.

W trakcie warsztatu:
– doświadczysz na sobie procesu Clean Space
– dowiesz się na czym polega facylitacja pracy z polem
– pojmiesz na czym polega rola facylitatora i postawa Clean
– dostaniesz informacje i zastosowaniu Clean Space i o formach szkolenia Clean Coachingu

Prowadzący:

Bogena PIESKIEWICZ, International Clean Coaching Trainer
Prowadzi szkolenia w języku francuskim od 2007 roku we Francji i Kanadzie oraz w języku polskim od 2010, kiedy zaczęła promować szkolenia pod marką Clean Coaching Poland w Warszawie. Uczyła się bezpośrednio u Davida Grove’a (Emergent Knowledge) i jego uczniów Penny Tompkins i Jamesa. Posiada doświadczenie w terapii, coachingu indywidualnym i zespołowym. Wprowadza techniki i etykę Clean do coachingu pod nazwą Clean Coaching. Jest autorką „Przewodnika po Clean Coachingu”, który wkrótce ukaże się po polsku (2018 rok).

Magdalena ROBAK (asystent) trener, doradca, facylitator Clean Coaching Poland
Od 1997 roku pracuje jako trener i wykładowca, od 2007 realizuje działania doradcze. Od 2015 włącza narzędzia Clean Coaching w działania rozwojowe dla firm (w pracy indywidualnej i z zespołami) oraz wprowadza podejście do zarządzania projektami (w pracy z zespołami i interesariuszami). Marzy, by organizacje, zespoły i ludzie szli swoją drogą świadomie. Należy do wiodącej grupy facylitatorów Clean, którzy wspierają działania organizacyjne i rozwojowe metody w Polsce.

Zapraszamy 10 stycznia 2018 do Wrocławia! Link do zapisów