03-07.02.2017: Pierwszy warsztat Clean Coaching z Metaforą w Montrealu (Kanada)

Bogena Pieskiewicz , polsko-francuskojęzyczna  trenerka Clean – poprowadziła od 3 do 7 lutego 2017 pierwsze w Montrealu (Kanada) szkolenie „Clean Coaching z Metaforą”. Szkolenie zostało zrealizowane na zaproszenie Kolektywu Clean Coaching Canada – CCCC.

Powstał on z inicjatywy 4 entuzjastów Clean: Dominique Barbès, Chantal Lavoie, Carole Hardy i Roch Landry. Po zapoznaniu się z książką Bogeny „Manuel de Clean Coaching” (Dunod-Inter Editions 2016, w przygotowaniu jest tłumaczenie na polski „Przewodnik Clean Coachingu”) nabrali oni ochoty, aby nauczyć się metody Clean (Clean Language, Modelowanie Symboliczne, Clean Space i Emergent Knowledge) i wprowadzić ją do pracy coacha, trenera i pokrewnych zawodów.

Wspólną  ambicją stała się certyfikacja facylitatorów Clean Canada w październiku 2017 w Paryżu i wyszkolenie kanadyjskich trenerów w perspektywie 2018 roku. Towarzyszył nam entuzjazm, kanadyjski humor i wzajemna nauka różnic kulturowych, które przejawiają się również w języku francuskim – pozornie wspólnym, ale nie tym samym dla wszystkich.

W Kanadzie po raz pierwszy wypróbowany został format 5 dni szkolenia (35 godzin) . Pracujemy nad uzyskaniem dla niego akredytacji w ICF Global.

Druga część szkolenia w połowie września w takim samym układzie 5 dni. W programie: Clean dla zespołów, Clean Space, Emergent Knowledge i prowadzenie projektów.

Redakcja: Bogena Pieskiewicz (17.02.2017)