06.2016: Nowy model Ścieżka Nabywania Kompetencji Clean Coaching Polska

W tym roku Clean Coaching Polska wprowadził nowy model nabywania i utrzymywania kompetencji w zakresie Clean Coachingu.

Ścieżka Nabywania Kompetencji Clean powstała we współpracy z Francuską Szkołą Clean Language „Ecole Française de Clean Language” i Francuskim Instytutem Zarządzania IFM-FONCTION2 w Paryżu. Precyzyjnie określa ona:

  • poziomy rozwoju kompetencji Clean od Praktyka do Trenera,
  • zasady certyfikacji,
  • w jaki sposób kandydaci nabywają kompetencje i przygotowują się do certyfikacji,
  • działania rozwojowe, które należy podejmować na każdym poziomie kompetencji, by utrzymać certyfikat na kolejne 3 lata.

Informacje o osobach, które stosują Clean Coaching w swojej pracy i są polecane przez nas znajdują się na oficjalnej stronie w zakładce o Facylitatorach Clean.