14-16.07.2017: Clean Language i Modelowanie Symboliczne (Warszawa)

13-16 lipca 2017 roku odbyła się wakacyjna odsłona dwóch modułów z Kursu Praktyk Clean: Clean Language i Modelowanie Symboliczne. Podczas czterech wspólnych dni Uczestnicy doświadczali i uczyli się facylitowania metodą Clean.

Clean Language to dialog z metaforą osobistą Klienta. Metafora osobista to sposób, w jaki Klient postrzega daną sytuację, Odzwierciedla ona nie tylko sposób rozumowania, uczucia i emocje, preferencje w działaniu, ale również jego światopogląd, wartości, stosunek do siebie,
do świata i do innych osób.
Zadaniem Facylitatora jest pomóc Klientowi znaleźć metaforę, która mówi mu o tym jak
postrzega bieżącą sytuację nad którą chce pracować. Z niej klient dostaje wgląd w to, o co mu naprawdę chodzi i jak może osiągnąć cel. 

Zapewniamy pełne bezpieczeństwo, prywatność i komfort psychiczny, ponieważ nie musimy nawet wiedzieć, o czym mówi Klient. W ten sposób pomagamy mu samodzielnie odkrywać wewnętrzne znaczenie myśli, emocji, motywacji i podejmowanych działań oraz zależności między nimi (modelować jego własny pejzaż metaforyczny). Facylitując ten proces wspieramy naszego rozmówcę w reorganizacji jego wewnętrznego świata a w konsekwencji w zmianie sposobu myślenia, podejmowanych decyzji i działań.

Program warsztatu:

 • Clean Language: Jak i dlaczego stosował go David Grove?
 • 12 pytań Clean Language
 • Składnia i operowanie głosem
 • Rysowanie metaforycznych map
 • Dialog z metaforą Klienta
 • Zasady i etyka Facylitatora Clean
 • Sesja Clean w świetle współpracy lewej i prawej półkuli myślenia
 • Wyjawienie metafory osobistej
 • Kolejność pytań wg ALM – RTZ – IWE
 • Rozwiniecie metafory w pejzaż metaforyczny
 • Powiązanie rozwiązań metaforycznych z konkretnym działaniem

Warsztat poprowadzili Bogena Pieskiewicz i Bartosz Tymiński.

Ulotka