12-13.10.2017: Certyfikacja facylitatorów Clean (Francja)

Jak stać się facylitatorem Clean Coaching? W Paryżu, w siedzibie IFM-FONCTION2 12 i 13 października 2017 r. odbyła się ewaluacja partycypacyjna. Po odbyciu szkolenia i zdobyciu praktyki facylitacyjnej dziewięciu kandydatów pochodzących z Montrealu, Lille, Rennes i Paryża zaprezentowało swój warsztat podczas 20-minutowej sesji z Klientem. Demonstrowali następujące kompetencje:

  • neutralna i uważna postawa
  • bezwarunkowa akceptacja
  • minimalizm w technice
  • zaufanie do procesu Clean Coaching
  • zaufanie, że Klient ma wszystkie zasoby, aby osiągnąć swój cel.

Postępowanie zgodnie z tymi zasadami zapewnia, że w roli facylitatora Clean Coaching ograniczamy się do stworzenia warunków w których Klient znajdzie własne rozwiązania we własnym tempie.

W trakcie certyfikacji Kandydaci otrzymują cenne informacje zwrotne od wszystkich uczestników, w tym trenerów-superwizorów: Jennifer de Gandt i Bogeny Pieskiewicz. Ewaluacja partycypacyjna zmniejsza stres i stwarza szanse nauki poprzez rozwijanie inteligencji kolektywnej.