03.10.2015: Master Class 2 (Warszawa)

3 października 6 Facylitatorów Clean i ich Ogrodnik Bogena Pieskiewicz spotkali się, by stworzyć plan Ogrodu Clean Coaching Polska.

By Ogród kwitł niezbędna jest dobra ziemia. Wiemy już, że nasza to czarnoziem: żyzny, bogaty w składniki odżywcze. W naszej glebie znaleźliśmy dużo praktyków, osób pracujących indywidualnie i zespołowo, pracujących z ciałem i umysłem, z biznesem i NGO, z kompetencjami i wartościami. Znaleźliśmy też potencjał połączenia naszych sił i mocnych stron dla dobra Ogrodu.

By nasz czarnoziem nie uległ degradacji niezbędny jest nawóz. Taki nawóz znaleźliśmy w motywacji i energii, które zostaną uruchomione dzięki spełnieniu potrzeb wszystkich Facylitatorów i Ogrodnika. Są to potrzeby bardzo różnorodne: autorozwojowe, biznesowe, certyfikacyjne, tworzenia czegoś wielkiego. Określiliśmy też potrzeby kluczowe: ładu i jasnej drogi, którą wytyczymy wraz z Ogrodnikiem.

I tak właśnie powstał nasz plan Ogrodu Clean Coaching Polska:

clean_ogrodNa wejściu do Ogrodu pojawi się Wzgórze Misji i Wizji. To da wszystkim Facylitatorom Clean Coaching spójną koncepcję tego, kim chcemy się stać na rynku i jaką wartość będziemy nieść swoim Klientom i Społeczności.

Tuż za Wzgórzem powstanie Plan Matrycy Biznesowej. Zależy nam, by wszyscy obecni i przyszli Facylitatorzy jasno widzieli swoje miejsce i swoje możliwości w Ogrodzie Clean.

W centrum znajdzie się Zakątek Standardów. Jasno określiliśmy drogę rozwoju Facylitatora Clean Coaching – od Praktyka po Trenera. Wiemy już, że dodefiniowując wygląd Zakątka oprzemy się na sprawdzonym modelu stosowanym we Francji i Anglii.

Ustaliliśmy, że nasz Ogród będzie bardziej wartościowy i ciekawszy dla Zwiedzających, jeśli wzmocniony zostanie Palisadą Akredytacji. Podejmiemy działania, dzięki którym kluczowe dla metody (Clean Language i Modelowanie Symboliczne) uzyskają akredytację ICF i IC.

Wokół Zakątku Standardów postawimy Altanki Laboratoriów. W nich będą spotykać się osoby uczące się Clean Coaching, które w ramach Laboratoriów Praktyki Clean będą mogły ćwiczyć narzędzia poznawane podczas szkoleń. Tu też będą spotykać się osoby rozwijające metodę – opracowując w ramach Laboratoriów Master Clean nowe narzędzia i techniki i tworząc propozycje opartych na Clean warsztatów skierowanych do biznesu, oświaty czy NGO.

Ponieważ Ogród sam o siebie nie zadba – każdy z uczestników przyjął na siebie odpowiedzialność opiekowania się i pielęgnowania wybranych stref. Każdy ma też swoich pomocników. Nie wszyscy Facylitatorzy mogli z nami być w tę sobotę, jednak już do nas dołączają wybierając te elementy, w tworzeniu których chcą uczestniczyć.

I kiedy patrzymy na nasz plan Ogrodu Clean Coaching Polska mamy poczucie, że wspaniała droga przed nami.

Sprawę zdała Magdalena Robak