Magdalena Robak

Jestem mieszanką technicznego umysłu i psychologicznego wykształcenia. Na rynku działań rozwojowych działam od 1996 roku.

CO MNIE WYRÓŻNIA?

Łączę twarde, biznesowe narzędzia i nastawienie na konkretne rezultaty z uważnością i szacunkiem dla potrzeb oraz doświadczeń Uczestników.  Żeby organizacje, zespoły, ludzie szli swoją drogą świadomie.

CZYM JEST DLA MNIE CLEAN COACHING?

To dla mnie jednoczesna podróż w kosmos i do serca kwarka. Moją rolą jest bycie inicjatorem i przewodnikiem, który pomaga lepiej poznać zwiedzane miejsca i bezpiecznie doprowadza do celu.

CO MNIE SPROWADZIŁO NA ŚCIEŻKĘ  CLEAN?

Potrzeba wzbogacenia warsztatu szkoleniowo-doradczego o narzędzia, które pomagają znajdować rozwiązania bardziej spójne wewnętrznie i zewnętrznie. Ważnym aspektem była praca na obrazie oraz z przestrzenią, która za każdym razem otwiera nowe drogi… również mi samej 🙂

Za każdym razem fascynuje mnie, jak szybko te proste-nieproste narzędzia otwierają nowe drogi.

GDZIE I JAK STOSUJĘ CLEAN?

W ramach szkoleń i spotkań doradczych (indywidualnych i zespołowych), jako narzędzie do głębszego zrozumienia (siebie, siebie nawzajem, pojęć, sytuacji), poszukiwania rozwiązań a także budowania wspólnych idei, celów, wartości czy standardów. Adaptuję Clean do innych narzędzi, którymi pracuję.

MOJE OSIĄGNIĘCIA W CLEAN

Jestem współtwórcą podejścia Clean Dynamics integrującego w pracy z biznesem metody Clean, pracę z metaforą i przestrzenią oraz rozwój kompetencji osobistych i organizacyjnych. Buduję oparte na technikach Clean narzędzia wspierające zarządzanie projektami w pracy z zespołem projektowym oraz innymi interesariuszami.

Moją ambicją jest włączenie narzędzi Clean do standardu metod wykorzystywanych w szkoleniach i doradztwie biznesowym oraz w pracy projektowej.

@: magda@robak.net.pl

cleandynamics.pl, magdalenarobak.pl

In: Magdalena Robak

Skype: robakmagda