Magdalena Robak

Jestem psychologiem organizacji i pracy. Na rynku działań rozwojowych działam od 1996 roku jako trener, konsultant, wykładowca.

CO MNIE WYRÓŻNIA?

Jestem mieszanką technicznego umysłu i psychologicznego wykształcenia. Łączę twarde narzędzia i nastawienie na konkretne rezultaty z miękkimi metodami pracy oraz uważnością i szacunkiem dla potrzeb i doświadczeń Uczestników.  Zależy mi, żeby i organizacje, i zespoły, i ludzie świadomie wybierali swoją drogę.

CZYM JEST DLA MNIE CLEAN COACHING?

To dla mnie jednoczesna podróż w kosmos i do serca kwarka. Moją rolą jest bycie inicjatorem i przewodnikiem, który pomaga lepiej poznać zwiedzane miejsca i bezpiecznie doprowadza do celu.

CO MNIE SPROWADZIŁO NA ŚCIEŻKĘ  CLEAN?

Potrzeba wzbogacenia warsztatu szkoleniowo-doradczego o narzędzia, które pomagają znajdować rozwiązania bardziej spójne wewnętrznie i zewnętrznie. Ważnym aspektem była praca na obrazie oraz z przestrzenią, która za każdym razem otwiera nowe drogi… również mi samej 🙂

GDZIE I JAK STOSUJĘ CLEAN?

W ramach szkoleń i spotkań doradczych (indywidualnych i zespołowych) jako narzędzie do głębszego zrozumienia, rozwiązywania konkretnych problemów a także budowania wspólnych idei, celów, wartości czy standardów. Gdy pracuję ‘1 na 1’ stosuję Clean jako główną oś sesji lub jeden z elementów procesu.

MOJE OSIĄGNIĘCIA W CLEAN

Zainicjowałam formalne myślenie o zaszczepieniu Clean w klasycznych działaniach szkoleniowo-doradczych, tworząc tym samym podwaliny specjalizacji zespołowej. Jestem współtwórcą podejścia Clean Dynamics integrującego w pracy z biznesem metody Clean, pracę z metaforą i przestrzenią oraz rozwój kompetencji osobistych i organizacyjnych.

Jestem Facylitatorem Indywidualnym i Zespołowym, na ścieżce certyfikacji mentorskiej. Wspieram działania organizacyjne i merytoryczne w Clean Coaching Polska.

Moją ambicją jest włączenie narzędzi Clean do standardu metod wykorzystywanych w szkoleniach biznesowych i doradztwie.

@: magda@robak.net.pl

cleandynamics.pl, magdalenarobak.pl

In: Magdalena Robak

Skype: robakmagda