10.2018: Clean Coaching w pracy z wartościami – warsztaty on-line

Cykl czterech dwu-godzinnych spotkań dla wszystkich, którzy pracują zawodowo z Klientami w procesach rozwoju osobistego: coachów, trenerów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, psychologów…

Jeśli:

  • szukasz nowego narzędzia, które pomoże Twoim Klientom pogłębić rozumienie wartości, którymi się kierują,
  • lubisz pracę z metaforą – obrazem, rysunkiem, słowem…,
  • poszukujesz narzędzia, które daje szybkie i głębokie efekty (tak szybkie i tak głębokie, jak gotowy jest na to Klient)…

…zapraszamy Cię na warsztat on-line, podczas którego:

  1. Będziesz miał/a okazję przyjrzeć się kluczowym dla Ciebie wartościom w życiu prywatnym lub zawodowym – czyli doświadczyć technik Clean na sobie oraz
  2. Otrzymasz konkretne narzędzia pracy z wartościami Twoich Klientów oparte o metodę Clean Coaching:
  • odkrywanie wartości w oparciu o rysunek, karty lub słowa,
  • pytania Clean pomagające pogłębić metaforę wartości,
  • Clean World Association Map (narzędzie opracowane przez Magdę Robak), która pomaga doprecyzować wartości
  • tworzenie planu akcji z wykorzystaniem pracy z przestrzenią (Clean Space).

Warsztat prowadzony jest przez certyfikowane facylitatorki Clean Coaching Polska: Beatę Marciniak (USA) i Magdalenę Robak (Polska).

Cena PL: 650 PLN, USA: 175 USD / 1 osobę.

Dodatkowo 10 listopada 2018 zapraszamy także na warsztaty stacjonarne:

„Praca z wartościami w związkach” – New Jersey, prowadzenie Beata Marciniak (kontakt: beata.marciniak@ymail.com), 200 USD / 1 osoba

Praca z wartościami zawodowymi” – Warszawa, prowadzenie Magdalena Robak (kontakt: magda@robak.net.pl), 680 PLN / 1 osoba

Serdecznie zapraszamy!