09.11.2018: Doświadczenie Clean podczas XXI Konferencji IPMA

Podczas warsztatu „Zmienność wokół nas. Stałość w nas.” Uczestnicy sięgnęli w głąb siebie – przemyśleń, doświadczeń, potrzeb – by uspójnić sposób myślenia o współpracy i wypracować definicje wartości, które łączą to, co wspólne i to, co indywidualne, dając tym samym jednolite rozumienie 🙂

W ramach XXI Konferencji IPMA Polska „Rewolucja w zarządzaniu” (8-9.11.2018) Magdalena Robak podzieliła się z kierownikami projektów dwoma narzędziami pochodzącymi z opartego o podejście Clean Coaching Modelu TEAM©. Narzędziami, które pomagają budować wspólną po(d)stawę działania w zespołach i firmach. 

To TOUCH. Idealna współpraca w świecie VUCA

Odkrywamy wartości.

Pierwsze narzędzie, którego doświadczyliśmy to był tzw. Clean Setup. Podczas trzech mini-rozmów z różnymi osobami Uczestnicy odkrywali:

  • co oznacza dla nich „idealna współpraca” w świecie VUCA
  • kim oni sami w takiej współpracy chcą / powinni być
  • jakich zasobów lub wsparcia potrzebują, by tak to działało

Równolegle – w drugiej warstwie budowania współpracy – przy każdej rozmowie pogłębialiśmy umiejętność słuchania bez założeń, pytania bez sugestii, bycia z drugą osobą z uważnością i koncentracją na niej (a nie na sobie). 

To EXCHANGE. Wspólne definicje wartości

Po podsumowaniu przemyśleń z pierwszego ćwiczenia Uczestnicy wybierali jedną wartość, którą następnie definiowali indywidualnie za pomocą Clean Word Association Map. Kolejnym krokiem było stworzenie na podstawie indywidualnych map wspólnej definicji w formie opowieści o wartości.

TE… I co dalej?

Następne etapy budowania zespołu w Modelu TEAM© to:

  • To Analyze – wypracowanie expose współpracy w oparciu o metaforyczne opowieści o wartościach,
  • To Maintain – ustalenie, w jaki sposób zespół będzie wzmacniał wypracowane wartości i zasady oraz jak będzie dbał, by wszyscy działali zgodnie z nimi.

Tak oto kończy się warsztat budowania zespołów w Modelu TEAM© i zaczyna codzienne działanie, spójne z wypracowanymi wartościami i roadmap 🙂

Magdalena Robak podczas zbierania oczekiwań odnośnie warsztatu.

Bardzo dziękuję organizatorom XXI Konferencji IPMA Polska „Rewolucja w zarządzaniu” za możliwość podzielenia się moją pasją łączenia podejścia Clean z zarządzaniem projektami!

@2018, Magdalena Robak

PS. International Project Management Association Polska należy do federacji stowarzyszeń IPMA®, międzynarodowej organizacji non-profit wspierającej rozwój dziedziny zarządzania projektami, zrzeszającej profesjonalistów w kilkudziesięciu stowarzyszeniach członkowskich na całym świecie. Stowarzyszenie IPMA Polska umożliwia wymianę doświadczeń wszystkim zainteresowanym zarządzaniem projektami. IPMA nie tylko wspiera organizacje i ludzi w zdobywaniu wiedzy, ale również oferuje pomoc organizacjom i podmiotom wdrażającym projekty i projektowe zarządzanie organizacją.