31.01.2019: Clean Coaching w Klubie Kobiet Mówiących na Głos

Warsztat pod tytułem Język uważności: Jak usłyszeć „sounds echoing in words”?

Poprowadzi Magdalena Robak – facylitator Clean.

Cechą charakterystycznę podejścia, którego doświadczysz (podejścia Clean) jest WZMOCNIENIE UWAŻNOŚCI W BYCIU ZE SOBĄ I Z INNYMI. Uważności wyrażanej w pełnych szacunku, nieingerujących pytaniach. W tworzeniu przestrzeni na wsłuchanie się w siebie. W dawaniu czasu na pojawienie się odpowiedzi. Na takie właśnie, pełne uważności doświadczenie zapraszamy.

Szczegółowe informacje.